Peperiksaan Peperiksaan

STPM (P3) 2017 (Bertulis):  hari lagi
STPM (P3) 2017 (ULBA):  hari lagi
STPM (U1) 2017:  hari lagi
STPM (U2) 2017:  hari lagi
MUET Sesi Julai 2017 (Speaking):  hari lagi
MUET Sesi Julai 2017 (Writing):  hari lagi
MUET Sesi November 2017 (Speaking):  hari lagi
MUET Sesi November 2017 (Writing):  hari lagi

Pengumuman Pengumuman

KALENDAR MUET 2017


Kalendar Peperiksaan MUET 2017.

 


PEMBELIAN PIN MEC 2 KALI ATAU LEBIH


Calon yang telah membeli pin MEC dua kali atau lebih, boleh menuntut kembali wang tersebut dengan menulis surat ke Setiausaha Bahagian Kewangan(KEW), Majlis Peperiksaan Malaysia, Persiaran 1, Bandar Baru Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor. Sila sertakan bukti-bukti yang berkenaan.