Syarat Kelayakan dan Tempoh Sah Laku

1. SYARAT KELAYAKAN UNTUK MENDUDUKI MUET
 
Tiada sebarang syarat yang dikenakan untuk menduduki MUET.
 
2. TEMPOH SAH LAKU
 
Keputusan MUET yang dikeluarkan sebelum tahun 2009, tempoh sah lakunya adalah sehingga 18 Julai 2013 manakala keputusan MUET yang dikeluarkan mulai tahun 2009, tempoh sah lakunya ialah lima tahun mulai tarikh keputusan ujian dikeluarkan.