Calon Peperiksaan


Pendaftaran kepada Shariah RFP Ad-Hoc

Pendaftaran

Organisasi perlu mendaftar dengan Sekretariat MFPC. Organisasi perlu mendapatkan borang pendaftaran secara terus daripada MFPC dan menyerahkan kepada Education and Training Department, Malaysian Financial Planning Council, Suite 22.7, Level 22, Menara One Mont Kiara, No. 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480, Kuala Lumpur. No. tel: 0362035899, no. faks: 03-62012669, alamat emel: mfpc@mfpc.org.my, dan Website: www.mfpc.org.my.

 

Peperiksaan 

Pusat peperiksaan Shariah RFP Ad-Hoc ditentukan oleh organisasi masing-masing.