Pemberitahuan/Pekeliling MUET

PEWARTAAN MUET:  Pemurnian Spesifikasi Ujian MUET - 22 Julai 2019 

MUET: Jadual Waktu Ujian Bertulis MUET Yang Baharu - Jadual Waktu

MUET: Semak Semula, Yuran Baharu, Tiga Kali Setahun - MPM/1(AM)/2011

MUET: Syarat Kelayakan Menduduki MUET dan Tempoh Sah Laku MUET - MPM/1(AM)/2009

MUET: Spesifikasi MUET Yang Baru - MPM/1(AM) 2007

MUET: Pemansuhan Tempoh Pendaftaran Bagi Calon Yang Ingin Memperbaiki Keputusan MUET Sesi Sebelumnya