Komponen Ujian MUET

Kertas yang ditawarkan dalam ujian MUET meliputi empat kertas seperti yang berikut:

 

 Kod Kertas

 Nama Kertas

 800/1

 Listening (30 minit)

 800/2

 Speaking (30 minit)

 800/3

 Reading (90 minit)

 800/4

 Writing (90 minit)

 

Maklumat lanjut sila rujuk Regulations, Test Specifications, Test Format, and Sample Questions yang dapat diperoleh melalui Portal Majlis Peperiksaan Malaysia.