Kegunaan JPN/PPD/Sekolah/Institusi

 1. Akuan Penyerahan dan Penerimaan Pertas Poalan Di Bilik Kebal - (MPM P(BK.1)
 2. Akuan Terima Kertas Soalan - MPM P(BK.13)
 3. Panduan Pendaftaran Calon STPM 2019 - STPM/D1
 4. Peraturan dan Skema Peperiksaan STPM 2019 - Edisi 30 Apr 2018
 5. Peraturan dan Skema Peperiksaan STPM 2018 - Edisi 30 Apr 2018
 6. Borang Maklumat Calon Cacat Penglihatan (Buta) - STPM/K11.1 
 7. Borang Maklumat Calon Istimewa - STPM/K13(Pindaan 2018) 
 8. Slaid Taklimat Keselamatan STPM 2017,STPM 2018 dan MUET Sesi November 2017 - Slaid 
 9. Laporan Kerja Calon Dan Kertas Soalan - STPM/P16.1 
 10. Laporan Kerja Calon Dan Kertas Soalan Yang Disatukan Oleh KK/TKP/KP - STPM/P16.2 
 11. Pengakuan Penyemakan Sampul Kertas Soalan - MUET/P25.4
 12. Pengakuan Penyemakan Sampul Kertas Soalan - STPM/P25.3
 13. Slaid Taklimat Pengurusan Peperiksaan Dan Keselamatan STPM dan MUET
 14. Surat Kebenaran Menggunakan Dokumen Rasmi LPM Yang Berkaitan Dengan Prosedur Menghadapi Bencana Alam Semasa Peperiksaan
 15. Borang Kes Salah Laku - MPM-P8 
 16. Borang Kes Kesusahan/Jatuh Sakit/Kemalangan - MPM-P10 
 17. Borang Akta 225 - MPM-P13.1 
 18. Borang Akuan Penerimaan Skrip Jawapan - MPM-P13.2 
 19. Borang Akta 88 - MPM-P13.4 
 20. Jadual Muat Naik LPKC STPM - Jadual 
 21. Permohonan Rayuan Semak Semula Secara Atas Talian (Online)  
 22. Slaid Taklimat Pendaftaran STPM - Slaid
 23. Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon- Borang
 24. Borang Permohonan Pemeriksa - MPM P12.1 
 25. Surat Pengesahan Lulus Sebahagian P.Am - Surat Pengesahan 
 26. Pemberitahuan Pindaan Kalendar Peperiksaan dan Jadual Waktu STPM 2015 - Surat Pemberitahuan 
 27. Pemberitahuan tentang Pengecualian daripada Membayar Yuran Peperiksaan STPM bagi calon Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan - MPM/4(AM)2006 
 28. Tatacara Pelupusan Bahan Kerja Kursus STPM- Tatacara 
      - Borang Pelupusan Bahan Kerja Kursus STPM - BPKK/STPM/14
 29. Borang Instrumen Pemantauan PBS - STPM/PBS3
 30. Borang Pemantauan PBS - STPM/PBS4
 31. Laporan Kes Salah Laku - MPM/P9
 32. Report on Candidates' Work and Question Paper - MPM/P16.1E 
 33. Combined Report on Candidates' Work and Question Paper by Team Leader/Group Leader/Co-CHief Examiner/Chief Examiner - MPM/P16.2E 
 34. Borang Cadangan Markah Sempadan - STPM/P16.3 
 35. Laporan Kerja Pemeriksa - MPM/P17 
 36. Borang Rekod Skrip diperiksa Semula - MPM/P18.2
 37. Penyata Pengiriman Bungkusan, Surat Berdaftar, dan Lain-lain - MPM/P18.3