Kegunaan JPN/PPD/Sekolah/Institusi

 1. Peraturan dan Skema Peperiksaan STPM 2017 - (Edisi Mac 2017) 
 2. Peraturan dan Skema Peperiksaan STPM 2018 - (Edisi Mac 2017) 
 3. Laporan Kerja Calon Dan Kertas Soalan - STPM/P16.1
 4. Laporan Kerja Calon Dan Kertas Soalan Yang Disatukan Oleh KK/TKP/KP - STPM/P16.2
 5. Pengakuan Penyemakan Sampul Kertas Soalan - MUET/P25.4
 6. Pengakuan Penyemakan Sampul Kertas Soalan - STPM/P25.3
 7. Slaid Taklimat Pengurusan Peperiksaan Dan Keselamatan STPM dan MUET
 8. Surat Kebenaran Menggunakan Dokumen Rasmi LPM Yang Berkaitan Dengan Prosedur Menghadapi Bencana Alam Semasa Peperiksaan
 9. Borang Kes Salah Laku - MPM-P8 
 10. Borang Kes Kesusahan/Jatuh Sakit/Kemalangan - MPM-P10 
 11. Borang Akta 225 - MPM-P13.1 
 12. Borang Akuan Penerimaan Skrip Jawapan - MPM-P13.2 
 13. Borang Akta 88 - MPM-P13.4 
 14. Jadual Muat Naik LPKC STPM - Jadual 
 15. Permohonan Rayuan Semak Semula Secara Atas Talian (Online)  
 16. Tarikh Semak Semula P2, Pendaftaran UP2 2016 & STPM 2017 - Tarikh 
 17. Panduan Pendaftaran Calon STPM 2017 - STPM/D1 
 18. Tarikh Buka dan Tutup Bagi Semak Semula Penggal 2 - Jadual 
 19. Slaid Taklimat Pendaftaran STPM - Slaid
 20. Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon- Borang
 21. Borang Permohonan Pemeriksa - MPM P12.1 
 22. Surat Pengesahan Lulus Sebahagian P.Am - Surat Pengesahan 
 23. Pemberitahuan Pindaan Kalendar Peperiksaan dan Jadual Waktu STPM 2015 - Surat Pemberitahuan 
 24. Pemberitahuan tentang Pengecualian daripada Membayar Yuran Peperiksaan STPM bagi calon Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan - MPM/4(AM)2006 
 25. Tatacara Pelupusan Bahan Kerja Kursus STPM- Tatacara 
      - Borang Pelupusan Bahan Kerja Kursus STPM - BPKK/STPM/14
 26. Borang Instrumen Pemantauan PBS - STPM/PBS3
 27. Borang Pemantauan PBS - STPM/PBS4
 28. Laporan Kes Salah Laku - MPM/P9
 29. Report on Candidates' Work and Question Paper - MPM/P16.1E
 30. Combined Report on Candidates' Work and Question Paper by Team Leader/Group Leader/Co-CHief Examiner/Chief Examiner - MPM/P16.2E
 31. Borang Cadangan Markah Sempadan - STPM/P16.3
 32. Laporan Kerja Pemeriksa - MPM/P17
 33. Borang Rekod Skrip diperiksa Semula - MPM/P18.2
 34. Penyata Pengiriman Bungkusan, Surat Berdaftar, dan Lain-lain - MPM/P18.3