Kegunaan JPN/PPD/Sekolah/Institusi

 1. Panduan Pendaftaran Calon STPM 2021 - STPM/D1 
 2. Panduan Pendaftaran Calon STPM 2020 - STPM/D1
 3. Akuan Penyerahan dan Penerimaan Pertas Poalan Di Bilik Kebal - (MPM P(BK.1)
 4. Akuan Terima Kertas Soalan - MPM P(BK.13)
 5. Borang Maklumat Calon Cacat Penglihatan (Buta) - STPM/K11.1 
 6. Borang Maklumat Calon Istimewa - STPM/K13(Pindaan 2018) 
 7. Laporan Kerja Calon Dan Kertas Soalan - STPM/P16.1 
 8. Laporan Kerja Calon Dan Kertas Soalan Yang Disatukan Oleh KK/TKP/KP - STPM/P16.2 
 9. Pengakuan Penyemakan Sampul Kertas Soalan - MUET/P25.4
 10. Pengakuan Penyemakan Sampul Kertas Soalan - STPM/P25.3
 11. Slaid Taklimat Pengurusan Peperiksaan Dan Keselamatan STPM dan MUET
 12. Surat Kebenaran Menggunakan Dokumen Rasmi LPM Yang Berkaitan Dengan Prosedur Menghadapi Bencana Alam Semasa Peperiksaan
 13. Borang Kes Salah Laku - MPM-P8 
 14. Borang Kes Kesusahan/Jatuh Sakit/Kemalangan - MPM-P10 
 15. Borang Akta 225 - MPM-P13.1 
 16. Borang Akuan Penerimaan Skrip Jawapan - MPM-P13.2 
 17. Borang Akta 88 - MPM-P13.4 
 18. Permohonan Rayuan Semak Semula Secara Atas Talian (Online)  
 19. Slaid Taklimat Pendaftaran STPM - Slaid
 20. Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon- Borang
 21. Borang Permohonan Pemeriksa - MPM P12.1 
 22. Surat Pengesahan Lulus Sebahagian P.Am - Surat Pengesahan 
 23. Pemberitahuan Pindaan Kalendar Peperiksaan dan Jadual Waktu STPM 2015 - Surat Pemberitahuan 
 24. Pemberitahuan tentang Pengecualian daripada Membayar Yuran Peperiksaan STPM bagi calon Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan - MPM/4(AM)2006 
 25. Tatacara Pelupusan Bahan Kerja Kursus STPM- Tatacara 
      - Borang Pelupusan Bahan Kerja Kursus STPM - BPKK/STPM/14
 26. Borang Instrumen Pemantauan PBS - STPM/PBS3
 27. Borang Pemantauan PBS - STPM/PBS4
 28. Laporan Kes Salah Laku - MPM/P9
 29. Report on Candidates' Work and Question Paper - MPM/P16.1E 
 30. Combined Report on Candidates' Work and Question Paper by Team Leader/Group Leader/Co-CHief Examiner/Chief Examiner - MPM/P16.2E 
 31. Borang Cadangan Markah Sempadan - STPM/P16.3 
 32. Laporan Kerja Pemeriksa - MPM/P17 
 33. Borang Rekod Skrip diperiksa Semula - MPM/P18.2
 34. Penyata Pengiriman Bungkusan, Surat Berdaftar, dan Lain-lain - MPM/P18.3