Surat Pemberitahuan, Pekeliling dan Pewartaan

  • Pewartaan Penawaran Mata Pelajaran Tahfiz Al-Quran (932) STPM - MPM.100-1/7/1/(14)
  • Surat Pekeliling tentang Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) Menggunakan Nilai Gred Mata Pelajaran bagi Maksud Pelantikan ke Perkhidmatan Awam - Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2005
  • Pemberitahuan tentang Pertukaran nama Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) STPM kepada Kerja Kursus dan Calon yang sabit kes salah laku dalam peperiksaan STPM TIDAK BOLEH menduduki peperiksaan - MPM.100-1/7/1(1)
  • Pemberitahuan tentang Pemansuhan mata pelajaran Further Mathematics (956) mulai peperiksaan STPM 2015 dan Perubahan format peperiksaan bertulis mata pelajaran Pengajian Perniagaan (946) STPM mulai peperiksaan STPM 2015 - MPM.100-1/7/1(2)
  • Pemberitahuan tentang Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) Baharu - MPM/1(AM)/2012
  • Pemberitahuan tentang Pengecualian daripada Membayar Yuran Peperiksaan STPM bagi calon Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan - MPM/4(AM)2006