Piagam Pelanggan

Komitmen kami adalah untuk menyediakan sukatan pelajaran dan mengendalikan peperiksaan dengan cekap dan teratur. Dalam melaksanakan tugas ini, kami akan memastikan yang berikut:

  • Peraturan dan Skema Peperiksaan STPM dikeluarkan 8 bulan sebelum peperiksaan semester 1.
  • Sukatan Pelajaran Peperiksaan STPM dikeluarkan 18 bulan sebelum peperiksaan semester 1.
  • Peraturan, Spesifikasi, dan Format Ujian bagi MUET dikeluarkan 18 bulan sebelum ujian sesi 1.
  • Keputusan peperiksaan STPM dikeluarkan dalam tempoh 15 minggu selepas tarikh akhir peperiksaan.
  • Keputusan MUET dikeluarkan dalam tempoh 10 minggu selepas tarikh akhir ujian.
  • Sijil STPM dikeluarkan selewat-lewatnya pada bulan Julai.
  • Penyata keputusan peperiksaan STPM dan penyata keputusan MUET yang dipohon melalui pos akan dikirimkan kepada pemohon dalam tempoh dua hari bekerja selepas permohonan diterima oleh MPM, dan yang dipohon di kaunter akan disiapkan dalam tempoh 30 minit selepas permohonan yang lengkap dan betul diterima.
  • Salinan Sijil STPM san salinan Sijil MUET yang dipohon melalui pos akan dikirimkan kepada pemohon dalam tempoh dua hari bekerja selepas permohonan diterima oleh MPM, dan yang dipohon di kaunter akan disiapkan dalam tempoh 30 minit selepas permohonan yang lengkap dan betul diterima.