Pemakluman kepada calon MUET

  1. Panduan Pendaftaran Calon MUET Sesi 2 2018- MUET/D1 Sesi 2 2018 
  2. Pengakuan Penyemakan Sampul Kertas Soalan - MUET/P25.4
  3. Borang Permohonan Pemeriksa - MPM P12.1 
  4. Borang Pencalonan Ketua Kumpulan Speaking - Template 
  5. Senarai pusat ujian MUET (edisi JPN) - MUET/C3
  6. Senarai pegawai pengawasan – MUET/C8