Kegunaan JPN

  1. Panduan Pendaftaran Calon MUET Sesi 3 2018- MUET/D1 Sesi 3 2018 
  2. Borang Akuan Ketidakakuran Sijil MUET 
  3. Panduan Pendaftaran Calon MUET Sesi 2 2018- MUET/D1 Sesi 2 2018 
  4. Pengakuan Penyemakan Sampul Kertas Soalan - MUET/P25.4
  5. Borang Permohonan Pemeriksa - MPM P12.1 
  6. Borang Pencalonan Ketua Kumpulan Speaking - Template 
  7. Senarai pusat ujian MUET (edisi JPN) - MUET/C3
  8. Senarai pegawai pengawasan – MUET/C8