Kegunaan JPN

  1. Panduan Pendaftaran Calon MUET Tahun 2020- MUET/D1 Tahun 2020 
  2. Borang Akuan Ketidakakuran Sijil MUET 
  3. Pengakuan Penyemakan Sampul Kertas Soalan - MUET/P25.4
  4. Borang Permohonan Pemeriksa - MPM P12.1 
  5. Borang Pencalonan Ketua Kumpulan Speaking - Template 
  6. Senarai pusat ujian MUET (edisi JPN) - MUET/C3
  7. Senarai pegawai pengawasan – MUET/C8