Sumber

Pembelian Pin MEC 2 Kali atau Lebih

Calon yang telah membeli pin MEC dua kali atau lebih, boleh menuntut kembali wang tersebut dengan menulis surat kepada Setiausaha Bahagian Kewangan(KEW), Majlis Peperiksaan Malaysia, Persiaran 1, Bandar Baru Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor. Sila sertakan bukti-bukti yang berkenaan.


Tarikh: 19/3/2014