Objektif MPM

Menyediakan dan menerbitkan sukatan pelajaran peperiksaan dan spesifikasi ujian yang lengkap dan sesuai bagi peperiksaan/ujian Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dan Malaysian University English Test (MUET)
Mendaftarkan calon bagi peperiksaan/ujian STPM dan MUET dengan cekap
Menyediakan kertas peperiksaan/ujian yang jitu, sah, boleh dipercayai, saksama, dan adil bagi peperiksaan/ujian STPM, MUET, psikometrik, dan ikhtisas dengan cekap dan adil
Mentadbirkan peperiksaan/ujian STPM, psikometrik, dan ikhtisas dengan cekap dan adil
Mengeluarkan keputusan peperiksaan/ujian STPM, MUET, psikometrik, dan ikhtisas yang standardnya diiktiraf oleh institusi penerima lulusan