Pendaftaran Malaysian Information Technology Professional Examination (MITPE)

Bagaimanakah cara untuk mendaftar MITPE?

Calon perlu mendaftar dengan METEOR (www.meteor.com.my)

 

Bilakah peperiksaan MITPE?

Peperiksaan MITPE dikendalikan pada bulan April dan Oktober tiap-tiap tahun.

 

Bentuk Peperiksaan

 Kategori Peperiksaan

Pagi

9:30 – 12:00 (150 minit)

Petang

14:00 – 16:30 (150 minit)

Fundamental IT Professional Examination

Aneka Pilihan

Jawab semua 80 soalan

Aneka Pilihan 
  Jawab 7 daripada 11 kelompok soalan

 Tempat Peperiksaan : Lembah Klang


Modul Peperiksaan

Calon akan diuji tentang konsep asas sains komputer, pengetahuan asas perhubungan antara aktiviti korporat dan accounting, kaedah pembangunan sistem serta asas programming.