Laporan Tahunan

Kandungan

Halaman

Laporan Tahunan 2015

Laporan Tahunan 2015

 

 

 

 

 

Profil Korporat

5

Tadbir Urus Korporat

21

Struktur Organisasi Majlis

 

37

Perutusan Pengerusi

57

Urus Setia

65

Kawalan Dalaman dan Jaminan Kualiti Pengurusan

75

Laporan Pencapaian

93

Mesyuarat Utama Pengurusan

103

Mesyuarat Peringkat Urus Setia

135

Jaminan Kualiti

143

Laporan Peperiksaan

185

Peningkatan Profesionalisme Modal Insan

239

Prestasi Kewangan

283

Badan Kebajikab, Kebudayaan, dan Sosial Kakitangan (BKKSK) dan PUSPANITA

305