Laporan Tahunan

Kandungan

Halaman

Laporan Tahunan 2016

 

 

 

 

 

Profil Korporat

9-34

Tadbir Urus Korporat

35-48

Struktur Organisasi Majlis

 

49-74

Perutusan Pengerusi

75-82

Urus Setia

83-90

Kawalan Dalaman dan Jaminan Kualiti Pengurusan

91-112

Laporan Pencapaian

113-122
Produk dan Pengendalian Peperiksaan Baharu MPM: SKBMW dan STEM 123-134
Memorandum Perjanjian dan Memorandum Persefahaman 135-144

Mesyuarat Utama Pengurusan

145-160

Mesyuarat Peringkat Urus Setia

161-166

Jaminan Kualiti

167-200
Program Jerayawara 201-218

Laporan Peperiksaan

219-272

Peningkatan Profesionalisme Modal Insan

273-304

Prestasi Kewangan

305-336

Badan Kebajikab, Kebudayaan, dan Sosial Kakitangan (BKKSK) dan PUSPANITA

337-356