Laporan Tahunan

Kandungan

Halaman

Laporan Tahunan 2017

Laporan Tahunan 2017

 

 

 

 

 

Profil Korporat

3

Tadbir Urus Korporat

21

Struktur Organisasi Majlis

 

43

Perutusan Pengerusi

73

Urus Setia

83

Kawalan Dalaman dan Jaminan Kualiti Pengurusan

95

Laporan Pencapaian

115

Mesyuarat Utama Pengurusan

125

Mesyuarat Peringkat Urus Setia

145
Meneroka Masa Hadapan 149

Jaminan Kualiti

171
Program Jerayawara 201

Laporan Peperiksaan

219

Peningkatan Profesionalisme Modal Insan

277

Prestasi Kewangan

311

Badan Kebajikan, Kebudayaan, dan Sosial Kakitangan (BKKSK) dan PUSPANITA

345