Laporan Tahunan

Kandungan

Halaman

Laporan Tahunan 2018

Laporan Tahunan 2018

 

 

 

 

 

Profil Korporat

1

Tadbir Urus Korporat

17

Struktur Organisasi Majlis

 

39

Perutusan Pengerusi

69

Urus Setia

77

Kawalan Dalaman dan Jaminan Kualiti Pengurusan

87

Laporan Pencapaian

109

Mesyuarat Utama Pengurusan

123

Mesyuarat Peringkat Urus Setia

141
Meneroka Masa Hadapan 149

Jaminan Kualiti

173
Program Jerayawara Jom Duk STPM 203

Laporan Peperiksaan

217

Pembangunan Profesionalisme Berterusan

277

Prestasi Kewangan

313

Badan Kebajikan, Kebudayaan, dan Sosial Kakitangan (BKKSK) dan PUSPANITA

357