Examinations Examinations

STPM (P2) 2018 (Writing):  days
STPM (P3) 2018 (Writing):  days
STPM (U1) 2018:  days
STPM (U2) 2018:  days
MUET Session 2 2018 (Speaking):  days
MUET Session 2 2018(Writing):  days

Announcement Announcement
  


KALENDAR MUET 2018


Kalendar Peperiksaan MUET 2018.

 


PEMBELIAN PIN MEC 2 KALI ATAU LEBIH


Calon yang telah membeli pin MEC dua kali atau lebih, boleh menuntut kembali wang tersebut dengan menulis surat ke Setiausaha Bahagian Kewangan(KEW), Majlis Peperiksaan Malaysia, Persiaran 1, Bandar Baru Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor. Sila sertakan bukti-bukti yang berkenaan.