Candidates Public MPM Staff

State/District Education Departments/Schools/Institutions Usage

 1. Panduan Pendaftaran Calon STPM 2018 - STPM/D1 
 2. Peraturan dan Skema Peperiksaan STPM 2018 - Edisi 7 Jun 2017
 3. Peraturan dan Skema Peperiksaan STPM 2017 - Edisi 7 Jun 2017
 4. Laporan Kerja Calon Dan Kertas Soalan - STPM/P16.1
 5. Laporan Kerja Calon Dan Kertas Soalan Yang Disatukan Oleh KK/TKP/KP - STPM/P16.2
 6. Pengakuan Penyemakan Sampul Kertas Soalan - MUET/P25.4
 7. Pengakuan Penyemakan Sampul Kertas Soalan - STPM/P25.3
 8. Slaid Taklimat Pengurusan Peperiksaan Dan Keselamatan STPM dan MUET
 9. Surat Kebenaran Menggunakan Dokumen Rasmi LPM Yang Berkaitan Dengan Prosedur Menghadapi Bencana Alam Semasa Peperiksaan
 10. Borang Kes Salah Laku - MPM-P8 
 11. Borang Kes Kesusahan/Jatuh Sakit/Kemalangan - MPM-P10 
 12. Borang Akta 225 - MPM-P13.1 
 13. Borang Akuan Penerimaan Skrip Jawapan - MPM-P13.2 
 14. Borang Akta 88 - MPM-P13.4 
 15. Jadual Muat Naik LPKC STPM - Jadual 
 16. Permohonan Rayuan Semak Semula Secara Atas Talian (Online)  
 17. Slaid Taklimat Pendaftaran STPM - Slaid
 18. Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon- Borang
 19. Borang Permohonan Pemeriksa - MPM P12.1 
 20. Surat Pengesahan Lulus Sebahagian P.Am - Surat Pengesahan 
 21. Pemberitahuan Pindaan Kalendar Peperiksaan dan Jadual Waktu STPM 2015 - Surat Pemberitahuan 
 22. Pemberitahuan tentang Pengecualian daripada Membayar Yuran Peperiksaan STPM bagi calon Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan - MPM/4(AM)2006 
 23. Tatacara Pelupusan Bahan Kerja Kursus STPM- Tatacara 
      - Borang Pelupusan Bahan Kerja Kursus STPM - BPKK/STPM/14
 24. Borang Instrumen Pemantauan PBS - STPM/PBS3
 25. Borang Pemantauan PBS - STPM/PBS4
 26. Laporan Kes Salah Laku - MPM/P9
 27. Report on Candidates' Work and Question Paper - MPM/P16.1E
 28. Combined Report on Candidates' Work and Question Paper by Team Leader/Group Leader/Co-CHief Examiner/Chief Examiner - MPM/P16.2E
 29. Borang Cadangan Markah Sempadan - STPM/P16.3
 30. Laporan Kerja Pemeriksa - MPM/P17
 31. Borang Rekod Skrip diperiksa Semula - MPM/P18.2
 32. Penyata Pengiriman Bungkusan, Surat Berdaftar, dan Lain-lain - MPM/P18.3