Candidates Public MPM Staff

State/District Education Departments/Schools/Institutions Usage

 1. Slaid Taklimat Keselamatan STPM 2017,STPM 2018 dan MUET Sesi November 2017 - Slaid 
 2. Panduan Pendaftaran Calon STPM 2018 - STPM/D1 
 3. Peraturan dan Skema Peperiksaan STPM 2018 - Edisi 7 Jun 2017
 4. Peraturan dan Skema Peperiksaan STPM 2017 - Edisi 7 Jun 2017
 5. Laporan Kerja Calon Dan Kertas Soalan - STPM/P16.1
 6. Laporan Kerja Calon Dan Kertas Soalan Yang Disatukan Oleh KK/TKP/KP - STPM/P16.2
 7. Pengakuan Penyemakan Sampul Kertas Soalan - MUET/P25.4
 8. Pengakuan Penyemakan Sampul Kertas Soalan - STPM/P25.3
 9. Slaid Taklimat Pengurusan Peperiksaan Dan Keselamatan STPM dan MUET
 10. Surat Kebenaran Menggunakan Dokumen Rasmi LPM Yang Berkaitan Dengan Prosedur Menghadapi Bencana Alam Semasa Peperiksaan
 11. Borang Kes Salah Laku - MPM-P8 
 12. Borang Kes Kesusahan/Jatuh Sakit/Kemalangan - MPM-P10 
 13. Borang Akta 225 - MPM-P13.1 
 14. Borang Akuan Penerimaan Skrip Jawapan - MPM-P13.2 
 15. Borang Akta 88 - MPM-P13.4 
 16. Jadual Muat Naik LPKC STPM - Jadual 
 17. Permohonan Rayuan Semak Semula Secara Atas Talian (Online)  
 18. Slaid Taklimat Pendaftaran STPM - Slaid
 19. Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon- Borang
 20. Borang Permohonan Pemeriksa - MPM P12.1 
 21. Surat Pengesahan Lulus Sebahagian P.Am - Surat Pengesahan 
 22. Pemberitahuan Pindaan Kalendar Peperiksaan dan Jadual Waktu STPM 2015 - Surat Pemberitahuan 
 23. Pemberitahuan tentang Pengecualian daripada Membayar Yuran Peperiksaan STPM bagi calon Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan - MPM/4(AM)2006 
 24. Tatacara Pelupusan Bahan Kerja Kursus STPM- Tatacara 
      - Borang Pelupusan Bahan Kerja Kursus STPM - BPKK/STPM/14
 25. Borang Instrumen Pemantauan PBS - STPM/PBS3
 26. Borang Pemantauan PBS - STPM/PBS4
 27. Laporan Kes Salah Laku - MPM/P9
 28. Report on Candidates' Work and Question Paper - MPM/P16.1E
 29. Combined Report on Candidates' Work and Question Paper by Team Leader/Group Leader/Co-CHief Examiner/Chief Examiner - MPM/P16.2E
 30. Borang Cadangan Markah Sempadan - STPM/P16.3
 31. Laporan Kerja Pemeriksa - MPM/P17
 32. Borang Rekod Skrip diperiksa Semula - MPM/P18.2
 33. Penyata Pengiriman Bungkusan, Surat Berdaftar, dan Lain-lain - MPM/P18.3