Announcement

«Back

MOE Innovation Exhibition 2012


Kumpulan KIK MPM telah menyertai Pameran Inovasi KPM 2012 yang diadakan pada 10 Januari 2012 bersempena Majlis Perutusan Tahun Baru 2012 Kementerian Pelajaran Malaysia.