Borang Peperiksaan STPM

1. Untuk kegunaan semua calon
     a. STPM/K14– Borang tukar mata pelajaran/tambah mata pelajaran/gugur mata pelajaran/menarik
         diri/perpindahan pusat peperiksaan

 

2. Untuk kegunaan JPN
     a. STPM/K12 – Borang senarai pegawai-pegawai pengawasan
     b. STPM/970/3.2 – Borang rekod kerja kursus calon
    

3. Untuk Kegunaan Pemeriksa Semak Semula STPM 
     a. PS/9 - Borang Laporan Pemeriksaan Semula Skrip Jawapan