Arkib Pengumuman

«Back

Maklumat Umum

LAPORAN PENDAFTARAN KEMASUKAN CALON (LPKC/1 ATAU LPKC/2)

Majlis Peperiksaan Malaysia tidak akan menghantar Laporan Pendaftaran Kemasukan Calon LPKC) kepada semua jenis calon. Calon dikehendaki menyemak status pendaftaran dan seterusnya mencetak sendiri LPKC melalui laman web MPM pada bulan Jun 2011. Selain itu, semakan status pendaftaran juga boleh dibuat melalui SMS. Silalayari laman web MPM dari semasa ke semasa untuk mengetahui maklumat lanjut tentang peperiksaan STPM.