Arkib Pengumuman

«Back

Draf Kadar Bayaran Dan Caj Peperiksaan (Baharu) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)

Majlis Peperiksaan Malaysia sedang merangka Draf berkaitan Kadar Bayaran dan Caj Peperiksaan (Baharu) Sijil Tinggi Peperiksaan Malaysia (STPM). Berdasarkan Surat Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2010, seranta awam atas talian (online public engagement)perlu diadakan bagi semua draf cadangan baharu atau pindaan undang-undang bagi tujuan mendapatkan maklum balas masyarakat umum terhadap draf tersebut. Draf ini akan dipaparkan di laman web MPM selama 14 hari (22 Jun – 4 Julai 2012), dan sila kemukakan semua maklum balas tuan/puan ke alamat e-mel ppa@mpm.edu.my.